Lidmaatschap

Als u in het bezit bent van een Volvo 1800ES kunt u zich aanmelden als nieuw lid bij de ledenadministratie via penningmeester@volvo1800es.nl of via ons aanmeldformulier onderaan deze pagina. Bekijk onze informatie folder (pdf)

Heeft u geen Volvo 1800ES en u wilt de club wel steunen, wordt dan donateur!

Het lidmaatschap van het Volvo 1800ES Register gaat in nadat de contributie is ontvangen

Contributie

Leden: Jaarlijkse contributie € 80 Voor aanmelding na 30 juni geldt voor de rest van het kalenderjaar een contributie van € 45.
U bent lid zodra uw contributie is ontvangen op
NL78 INGB 0005993507
ten name van: Volvo 1800 Register
onder vermelding van: Contributie ES Register (en jaartal).

Donateurs: Donateurs betalen minimaal € 45 per jaar en verwerven daarmee het recht op ontvangst van de ESpress.

Opzeggingen moeten uiterlijk per 1 december, voorafgaand aan het kalenderjaar dat men geen lid meer wenst te zijn, binnen zijn. De contributie voor het volgende kalenderjaar is verschuldigd als opzegging niet op 1 december van het voorafgaande jaar bij de ledenadministratie is ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk om, voorafgaand aan uw aanmelding, eerst onze privacyverklaring te lezen.

Klik hier om lid te worden!