Privacyverklaring

Privacy regels Volvo 1800ES Register

I. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van (voor)naam, adres gegevens, telefoonnummer(s) en emailadres (NAW- gegevens) en daarnaast geboortedatum en naam partner (uitgebreide NAW-gegevens). Tevens wordt gevraagd naar Voertuiggegevens: merk, type, bouwjaar, motor- en chassisnummer en kenteken. Bovenstaande gegevens worden niet in het verenigingsblad gepubliceerd.

II. De NAW-gegevens, inclusief de uitgebreide NAW-gegevens, worden opgenomen in een door het Bestuur bijgehouden bestand. Op verzoek van een lid kan het ‘uitgebreide’ deel van de NAW niet opgenomen worden in het bestand.

III. De NAW-gegevens worden door uitsluitend leden van het Bestuur gebruikt voor verzending van het verenigingsblad, enquetes, nieuwsbrieven, deelname aan activiteiten, verzending clubartikelen en tevens door de penningmeester, ten behoeve van individuele verzending van berichten naar leden voor contributieheffing en verzoek om update van NAW-gegevens.

IV. Op de Volvo1800ES website, facebook pagina, Twitter en Linkedin group, worden door onze beheerders van deze media geen gegevens van leden vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid.

V. Het Bestuur kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (uitnodigingen vergaderingen, uitnodigingen ritten, het clubblad en dergelijke) per post en/of per email verstuurt. Bij email zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.

VI. Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de penningmeester binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de vereniging aanwezige bestanden. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen een uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd tenzij hij /zij toestemming geeft om de NAW gegevens op te laten nemen in het oud-leden register.

VII. Voertuig – en eigenaar gegevens van de Volvo1800ES worden opgenomen in een voertuigenbestand dat beheerd wordt door de ‘manager info’

(info@volvo1800es.nl). Dit zgn Volvo 1800ES register is gedeeltelijk openbaar (zonder persoonsgegevens) en heeft tot doel een overzicht te geven van alle Volvo 1800ES voertuigen die in van 1971 tot 1973 gebouwd zijn. Het kan gebruikt worden als hulp bij de identificatie van een voertuig. Ook kan dit gebruikt worden om contact te zoeken met de houder/eigenaar van een voertuig indien er nationaal of internationaal blijkt van een specifiek technisch of veiligheidsprobleem bij het betreffende type.

VIII. Indien met derden, zoals drukker, reisorganisatie, website etc, gegevens van de leden wordt gedeeld of daar gegevens verwerkt worden, zijn met deze derden een verwerkingsovereenkomst gesloten of zal gerefereerd worden naar hun specifieke privacy voorwaarden zoals door hen gepubliceerd.

IX. Het bestuur deelt leden gegevens (NAW) niet aan derden voor commerciële of marketing doeleinden.

Lees voor ons beleid verder op de volgende pagina
http://www.volvo1800es.nl/privacybeleid/